Polityka cookies
Czym są pliki cookies
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika serwisu www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. Nie jest możliwe tą drogą przedostanie się do urządzenia użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Po co stosuje się pliki cookies
Pliki cookies są stosowane do:
- zapamiętywania danych, takich jak np. dane logowania
- zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony czy preferencji,
- optymalizacji korzystania ze stron z wykorzystaniem zagregowanych statystyk
- zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników serwisu
 
Stosowane przez nas cookies NIE służą przechowywaniu Twoich danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji.
Korzystanie z plików cookies w naszym serwisie
Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.
Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z serwisu internetowego.
Niemniej jednak użytkownik musi liczyć się z tym, iż w wyniku tej blokady niektóre funkcje serwisu mogą działać niepoprawnie.
 

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.Administrator danych osobowych jest:
 
P.H.P. MARENGO s.c. Wojciech Szuber, Monika Szuber
ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków
NIP 676-003-27-01  Regon 003909892


II.Inspektor Ochrony Danych
 
Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
III.Cele i podstawy przetwarzania
 
Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 
IV.Prawo do sprzeciwu
 
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V.Okres przechowywania danych
 
1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będę istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.
2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI.Odbiorcy danych
 
Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy kurierskie, Poczta Polska, drukarnie.
 
VII.Prawa osób, których dane dotyczą:
 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
VIII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.
 


 

 

Partner merytoryczny

 


Organizator

Copyright Digital Signage Trends. Wszelkie prawa zastrzeżone.