Po raz kolejny na DST - specjalistyczne warsztaty dla pracowników muzeów i wszystkich instytucji  świata kultury, którzy odpowiadają za udostępnianie swoich zasobów szerokiej publiczności. Coraz częściej widzimy multimedia w muzeach, wydaje się, że to już nowy standardowy kierunek rozwoju tej branży. Niemniej też czasami pojawiają się głosy czy technologia cyfrowa jest właściwie stosowana, czy użyty kontent jest właściwy.  Dlatego poprosiliśmy specjalistów, aby poprowadzili warsztaty na ten temat, bowiem mądre wykorzystanie technologii cyfrowych wymaga dobrego przemyślenia ich roli w muzeum i celów, jakie przed nimi stawiamy. Zostaną przybliżone zagadnienia interpretacyjnego udostępniania dziedzictwa, które koncentruje się na perspektywie wybranych odbiorców działań muzeum. Zastanowimy się nad potrzebami współczesnych odbiorców kultury i możliwością zastosowania nowych technologii komunikacyjnych w odpowiedzi na te potrzeby. Przedstawimy ciekawe przykłady wykorzystania technologii cyfrowych w muzeach z Polski i z zagranicy oraz porozmawiamy o najnowszych technologiach i trendach.  Całość zakończy debata.

 

Opis warsztatów:

Narzędzia cyfrowe jako media między celami muzeum a potrzebami odbiorców”

  • Jak udostępniać dziedzictwo w sposób adekwatny do potrzeb odbiorców i celów muzeum?
  • Jak analizować zasoby dziedzictwa pod kątem ich udostępniania?
  • W jakich sytuacjach narzędzia cyfrowe mogą być szczególnie przydatne?

Mądre wykorzystanie  technologii cyfrowych wymaga dobrego przemyślenia ich roli w muzeum i celów, jakie przed nimi stawiamy. Przybliżymy zagadnienie interpretacyjnego udostępniania dziedzictwa, które koncentruje się na perspektywie wybranych odbiorców działań muzeum. Zastanowimy się nad potrzebami współczesnych odbiorców kultury i możliwością zastosowania nowych technologii komunikacyjnych w odpowiedzi na te potrzeby.

 

 

 

Partner merytoryczny

Relacja z Konferencji DST 2018

 


Organizator

Copyright Digital Signage Trends. Wszelkie prawa zastrzeżone.